Προσευχή στήν Παναγία «Χαρά τῶν Θλιβομένων»: Προστάτεψέ με, μεσίτευσε γιά μένα

1 Μήνας πριν
Ἡ παροῦσα Εἰκών τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς «Χαρᾶς τῶν Θλιβομένων» ἱστορήθῃ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ἐν νηστείᾳ καί προσευχῇ, ἐπί λειτουργηθείσης σανίδος διά νά παρηγορήσει τόν δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο ἀπό τόν ἀτελείωτο πόνο του. Δαψιλῶς εὐλογηθεῖσα καί χαριτωθεῖσα ὑπό τῆς Θείας Χάριτος καί τῆς Θεοτόκου, ἐξαίρετον ἔχει τῆν Χάριν νά παρέχει ἄνεσιν καί ἴασιν, μετατρέπουσα τήν θλίψιν εἰς χαράν, εἰς τούς πάσχοντας ἐκ παντοίων θλίψεων καί στενοχωριῶν. Ἡ Κυρία Θεοτόκος διά τῆς Χάριτος τοῦ Υἱοῦ της καί Θεοῦ ἡμῶν μετατρέπει τήν θλίψιν καί στενοχωρίαν εἰς δημιουργικήν ἐν Χριστῷ χαράν. Ἡ Σκέπη, ἡ Χάρις,...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο
TAGS Προσευχή Παναγία Θλιβομένων Προστάτεψέ μεσίτευσε